Tag: thời trang slow fashion

0 1187
Posted in mix đồ đẹp Thời Trang Thời Trang Bền Vững

Thời Trang bền Vững  – Sustainable fashion là gì

Thời trang bền vững (sustainable fashion) là gì? Xu hướng thời trang bền vững đang được thịnh hành ở các nước phát triển và đang là một xu thế tại Việt Nam.